• Money

    צמצם הוצאותיך והגדל את מחזור המכירות

  • Ship

    הכוח שלך לפיתוח עסקי בעולם

  • Flock

    השמיים הם הגבול

מי אנחנו

כיצד לפתח את הקשרים הנכונים כדי להגדיל ולהרחיב את עסקיכם. ל-NAVEH היכולות להוביל את חברתכם ומוצריכם לרשתות המובילות בעולם.

מיקור חוץ

שיווק החברה ומוצריה לשווקים הבינלאומיים מצריך צוות מיומן, בעל ניסיון ומקושר למקומות הנכונים בחו"ל.

שירותים

תפקידו המרכזי של השיווק הוא להעניק בראש ובראשונה מנוף ותמיכה למכירות.